Praktische info

Afspraken

Sessies kunnen plaatsvinden in de SeaBreeze praktijk, via e-mail, chat of een online gesprek. Het is ook mogelijk verschillende contactmomenten met elkaar te combineren. Als je geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, neem dan vrijblijvend contact op via info@seabreezemindstyle.nl.

Voorwaarden

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij verhindering van de coach zal de afspraak in overleg worden verzet naar een ander geschikt moment. Betaling van de diensten en producten vindt plaats per factuur en kan bij trajecten in overleg ook in termijnen worden voldaan. De betalingstermijn is 14 dagen.

Privacy

Privacy is belangrijk. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor cliënt-coach contact en voor de facturatie. Dit betreft naam, adres, telefoon en e-mail. Deze gegevens worden veilig verwerkt en opgeslagen zolang het afgesproken traject duurt. Ze worden niet zonder toestemming met derden gedeeld. Voor onze communicatie maakt SeaBreeze waar mogelijk en gewenst gebruik van veilige e-mail en een privéberichten-app.

Disclaimer

SeaBreeze heeft als doel mentaal welzijn te bevorderen. Coaching en zelfhulptechnieken zijn geen vervanging van medische gezondheidsbehandeling. Bij twijfel over de gezondheid wordt aangeraden altijd eerst een arts of psycholoog te raadplegen.

Klachtenregeling

Klachten over de verrichte werkzaamheden worden in eerste instantie zo mogelijk met elkaar persoonlijk besproken en opgelost. Voor de klachtenregeling is SeaBreeze mindstyle aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Meer informatie over het klachtenreglement is te lezen op de website van Klachtenportaal Zorg of kan desgewenst toegestuurd worden door SeaBreeze.

Copyright

Alle tekst, informatie en illustraties op deze website zijn eigendom van SeaBreeze mindstyle. Kopiëren, delen en gebruik maken van deze materialen zonder toestemming van de eigenaar is niet toegestaan. Ook alle verstrekte materialen, zoals oefeningen, tekeningen, audio-materiaal etc, zijn bestemd voor het persoonlijke gebruik van de cliënt en mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd en openbaar worden gemaakt.

© SeaBreeze -mindstyle- 2023